1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi
BU KONGRE ATUDER, TÜRK KIZILAYI VE ACAT TARAFINDAN DÜZENLENMEKTİR.

BİLDİRİ ÖZETİ KABUL TARİHİ 30 EYLÜL 2017 OLMUŞTUR.

 

Acil ve Afet Camiasının Kıymetli Mensupları;

Türk Kızılayı, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) ile Acil ve Afet Derneği (ACAT) olarak, "1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi"ni 8 – 11 Ekim 2017 tarihinde İstanbul GREEN PARK PENDIK CONVENTION CENTER'da düzenleyeceğiz.

Günümüzde acil durum ve afet potansiyelleri gittikçe artmakta, doğa afetleri ve insan eliyle meydana gelen acil durum veya afetin olmadığı bir gün hemen hemen hiç yaşanmamaktadır. Başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada doğa kaynaklı birçok afetlerin yanı sıra iç karışıklık ve savaşlar nedeniyle kitlesel göçler yaşanmakta, bunların sonucunda binlerce insan yaralanmakta veya hayatını kaybetmekte, insanlık dramları yaşanmaktadır. Bu sorunlara yönelik Kızılay-Kızılhaç dernekleri, IFRC, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Örgütleri, WHO, Afetlerle ilgili ülkelerin kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri pek çok çalışma yürütmektedir. Afetlerle ve küresel insani sorunlarla ilgili gerek bilimsel bilginin tartışılması gerekse sahada yapılan çalışmalarla ilgili tecrübelerin paylaşılması, acil ve afetle ilgili paydaşların bir araya gelerek sorunlara birlikte çözüm bulunabilmesi amacıyla; acil, afet yönetimi ve insani yardım alanında çalışan tüm paydaşların bir araya geldiği önemli bir kongre olma özelliğini taşımaktadır. Bu kongre ve paylaşım sayesinde; hastane öncesi alandaki acil sağlık hizmetleri, itfaiye, arama kurtarma, insani yardım, afet yönetimi alanında çalışan personelin ve bu alanda çalışma yapan bilim insanlarının tartışmaları ve bilgi paylaşımı karşılıklı tecrübe artmasını sağlayacaktır. Kongremiz her ne kadar Ortadoğu ismiyle bölgesel gibi gözükse de tüm kıtalarından çok değerli bilim insanlarının konuşmasının yer aldığı küresel bir etkinlik olacaktır. Bunun da kongremize farklı bir zenginlik katacağı kanaatindeyiz.

Bu nedenlerden dolayı sizleri, kongremize katılarak bilgi ve tecrübelerinizi tüm katılımcı ve konunun uzmanlarıyla paylaşmaya davet ediyoruz.

Kongre Başkanları
Prof. Dr. Başar CANDER
Dr. İbrahim ALTAN
Dr. İlhan ÖZTÜRK
Uzm. Dr. Mehmet KOŞARGELİR

 


 

‘MEADEM17’ NEDEN ÖNEMLİ?

Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini kesintiye uğratacak veya durduracak, etkilenen topluluğun üstesinden gelemeyeceği, doğal veya insan kaynaklı olaylara verilen genel bir isimdir. Bir diğer deyişle müdahale kaynağının yetersiz kaldığı durumdur.
1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri afet yönetiminde eksiklerimizi gözden geçirmemize acı şekilde sebep olmuş ve afet yönetiminde uluslararası standartlar gibi konular ele alınmaya başlanmıştır. Afet yönetimi dünyada bir bilim dalı olmasına rağmen, henüz ülkemizde yeterince yer bulamamıştır. Afet kültürünün gelişmesine katkı, ancak toplumun bir kavramı içselleştirebilmesini sağlayacak eğitimlerinin düzenlenmesi ile mümkündür. Toplumu eğitmenin yolu ise öncelikle hastane öncesi dönemde, afet alanında görev yapan sağlık mensuplarının eğitilmesinden geçmektedir. Bu bağlamda ilki düzenlenecek olan Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi büyük bir önem arz etmektedir.
Risk gruplarının yaş ve cinsiyet de gözeterek belirleneceği çalışmalarda, barınma, su-sanitasyon, güvenlik, psikososyal destek, iletişim, gıda ve sağlık konuları acil eylem planının temel taşlarını oluşturmaktadır. Yani afetler çok disiplinli bir yönetim gerektirmektedir. Ülkemizde daha sık karşılaşıldığından afet denince akla ilk olarak deprem gelmektedir. Fakat sel, kuraklık gibi doğal ve nükleer kazalar, terör olayları ve savaşlar gibi insan kaynaklı afetler de her an karşılaşabileceğimiz ve hazırlıklı olmamız gereken durumlardır. Afet yönetiminde biz sağlık personellerine düşen; müdahale ve iyileştirme basamaklarıdır. Can kaybını en aza indirmek, uygun iyileşme ile kişilerin eski sağlıklarına kavuşabilmelerini sağlamak, psikolojik rehabilitasyon ve afet sonrası kurulacak geçici barınma yerlerinin sağlığa uygunluğu en önemli görevlerimizdendir.
Sonuç olarak afet durumunda, paniğe mahal vermeden organize şekilde işleri yürütebilmenin temel şartı planlama ve koordinasyonun önceden belirlenerek, yardımcı kişilerin ortak bir dil konuşmasının sağlanmasıdır.

  • Afet bölge veya türüne göre mağdurlara yapılacak ilk müdahale nasıl olmalıdır?
  • Afet alanında triaj neye göre yapılır? Tıbbi girişimler nasıl ve neye göre planlanmalıdır?
  • Endüstriyel afetlerde izlenecek yol nasıldır (KBRN eğitimi vs..)
  • Dağda, karda, suda müdahalede yaşanabilecek farklılıklar nelerdir?
  • Tıbbi yardım yanında psikososyal yaklaşım nasıl olmalıdır?

Bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını bulacağınız, yerli ve yabancı alanında uzman eğiticilerin deneyimlerini paylaşacağı bu kongrenin ülkemize çok şey katacağı kanaatindeyiz.
‘Benim başıma gelmez’ demeyin. O gün geldiğinde -dileriz ki hiç gelmesin- sizden yardım bekleyen bir çocuk, bir anne, bir dede yardım dilenircesine gözlerinizin içine baktığında, eksik veya hiç olamayan bilgi ile onlara zarar verme korkusuyla hiç müdahale etmemektense kahraman olmanız, yardım elinizin, onlarca-yüzlerce kişiye ulaşması için orada olacağız. MEADEM17 de siz de yerinizi alın, biçare kalmayın. 


1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi

Bizi Takip Edin

Sosyal Medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.