• GREEN PARK PENDIK CONVENTION CENTER 8 - 11 Ekim 2017
  • GREEN PARK PENDIK CONVENTION CENTER 8 - 11 Ekim 2017
  • GREEN PARK PENDIK CONVENTION CENTER 8 - 11 Ekim 2017
  • GREEN PARK PENDIK CONVENTION CENTER 8 - 11 Ekim 2017
BU KONGRE ATUDER, TÜRK KIZILAY VE ACAT TARAFINDAN DÜZENLENMEKTİR.

Saygı Değer Meslektaşlarım,

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) olarak, 1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresini 8 – 11 Ekim 2017 tarihinde GREEN PARK PENDIK CONVENTION CENTER İstanbul'da düzenleyeceğiz.

Son yıllarda bölgemizde yaşadığımız insanlık dramının tarifi imkansızdır ki bu dramda en çok mağdur olan da sivil hayatlar olmaktadır. Yaşanan bu kitlesel göç ve beraberinde getirdiği sağlık ve sosyal problemleri dünyanın dört bir yanından gelen bilim adamlarının katılımı ile tartışılacak olması bölgemiz için çok büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin mülteciler için yaptıkları ortadadır. Aynı zamanda ülkemiz yöneticilerinin yaptığı sağlık programında; Afet'e hazırlık ve hastane öncesi yönetiminin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Kongremiz bu alanlarda hizmet veren tüm sağlık ve sivil savunma ekiplerine büyük katkı sağlayacaktır. Dünya genelinde konusunun uzmanı konuşmacıların ve bilimsel programda yer alan güncel konuların, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde (özellikle 112 ve sivil savunma ekipleri başta olmak üzere) ve acil servislerde görev yapan meslektaşlarımızın afet hakkında farkındalıklarının artmasına da büyük katkı sağlayacaktır. Bunun yanında Ortadoğu ülkelerinin acil sağlık sistemlerinde görev yapan yöneticilerin de bu programa katılmaları ile birlikte; hem afete müdahale de aynı dili konuşma adına hem de Ortadoğu halkının birbirleri ile dostluğunun pekiştirilmesi adına bu kongrenin çok önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Saygılarımla

Kongre Başkanları
Prof. Dr. Başar CANDER
Uz. Dr. Mehmet KOŞARGELİR
‘MEADEM17’ NEDEN ÖNEMLİ?

Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini kesintiye uğratacak veya durduracak, etkilenen topluluğun üstesinden gelemeyeceği, doğal veya insan kaynaklı olaylara verilen genel bir isimdir. Bir diğer deyişle müdahale kaynağının yetersiz kaldığı durumdur.
Meadem20171999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri afet yönetiminde eksiklerimizi gözden geçirmemize acı şekilde sebep olmuş ve afet yönetiminde uluslararası standartlar gibi konular ele alınmaya başlanmıştır. Afet yönetimi dünyada bir bilim dalı olmasına rağmen, henüz ülkemizde yeterince yer bulamamıştır. Afet kültürünün gelişmesine katkı, ancak toplumun bir kavramı içselleştirebilmesini sağlayacak eğitimlerinin düzenlenmesi ile mümkündür. Toplumu eğitmenin yolu ise öncelikle hastane öncesi dönemde, afet alanında görev yapan sağlık mensuplarının eğitilmesinden geçmektedir. Bu bağlamda ilki düzenlenecek olan Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi büyük bir önem arz etmektedir.
Risk gruplarının yaş ve cinsiyet de gözeterek belirleneceği çalışmalarda, barınma, su-sanitasyon, güvenlik, psikososyal destek, iletişim, gıda ve sağlık konuları acil eylem planının temel taşlarını oluşturmaktadır. Yani afetler çok disiplinli bir yönetim gerektirmektedir. Ülkemizde daha sık karşılaşıldığından afet denince akla ilk olarak deprem gelmektedir. Fakat sel, kuraklık gibi doğal ve nükleer kazalar, terör olayları ve savaşlar gibi insan kaynaklı afetler de her an karşılaşabileceğimiz ve hazırlıklı olmamız gereken durumlardır. Afet yönetiminde biz sağlık personellerine düşen; müdahale ve iyileştirme basamaklarıdır. Can kaybını en aza indirmek, uygun iyileşme ile kişilerin eski sağlıklarına kavuşabilmelerini sağlamak, psikolojik rehabilitasyon ve afet sonrası kurulacak geçici barınma yerlerinin sağlığa uygunluğu en önemli görevlerimizdendir.
Sonuç olarak afet durumunda, paniğe mahal vermeden organize şekilde işleri yürütebilmenin temel şartı planlama ve koordinasyonun önceden belirlenerek, yardımcı kişilerin ortak bir dil konuşmasının sağlanmasıdır.

  • Afet bölge veya türüne göre mağdurlara yapılacak ilk müdahale nasıl olmalıdır?
  • Afet alanında triaj neye göre yapılır? Tıbbi girişimler nasıl ve neye göre planlanmalıdır?
  • Endüstriyel afetlerde izlenecek yol nasıldır (KBRN eğitimi vs..)
  • Dağda, karda, suda müdahalede yaşanabilecek farklılıklar nelerdir?
  • Tıbbi yardım yanında psikososyal yaklaşım nasıl olmalıdır?

Bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını bulacağınız, yerli ve yabancı alanında uzman eğiticilerin deneyimlerini paylaşacağı bu kongrenin ülkemize çok şey katacağı kanaatindeyiz.
‘Benim başıma gelmez’ demeyin. O gün geldiğinde -dileriz ki hiç gelmesin- sizden yardım bekleyen bir çocuk, bir anne, bir dede yardım dilenircesine gözlerinizin içine baktığında, eksik veya hiç olamayan bilgi ile onlara zarar verme korkusuyla hiç müdahale etmemektense kahraman olmanız, yardım elinizin, onlarca-yüzlerce kişiye ulaşması için orada olacağız. MEADEM17 de siz de yerinizi alın, biçare kalmayın. 


Kurullar

Kongre Onursal Başkanları
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Kongre Genel Sekreteri
Dr. Burak KATİPOĞLU
Dr Semih KORKUT
Doç. Dr. Şahin ÇOLAK

Bizi Takip Edin

Sosyal Medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.