1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi
BU KONGRE ATUDER, TÜRK KIZILAYI VE ACAT TARAFINDAN DÜZENLENMEKTİR.
Hizmet Sözleşmesi

1. TARAFLAR

A. HİZMET VEREN
Ünvanı : The Station Mice
Adres : Nispetiye Cad. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Merkezi 4A D1 Beşiktaş / İstanbul
Web-adresi : https://www.meadem17/
E-posta :  secretariat@meadem17.com

B. HİZMET ALAN
Orta Doğu Afet ve Acil Tıp Konferansın’da https://www.meadem17.com/ sitesi üzerinden alacağı konferans kayıt,konaklama,transfer ve tur hizmetlerini alan kişi veya tüzel kişilik.

2. ÜRÜN / HİZMET, ÖZELLİKLERİ VE TESLİMAT
HİZMET ALAN kayıt sırasında vermiş olduğu bilgiler ile 1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi https://www.meadem17.com/ sitesi üzerinden alacağı konferans kayıt,konaklama,transfer ve tur hizmetlerinin verilmesini kapsamaktadır. Verilen hizmetlerin ücretlendirilmesi sitemizde belirtildiği şekildedir.

3. KONUSU
İşbu sözleşme’nin konusu; HİZMET ALAN’nın HİZMET VEREN’in https://www.meadem17.com/ web sitesinden elektronik ortamda satın alınan, işbu Sözleşme’de bahsi geçen niteliklere haiz hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. HİZMET ALAN, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

4. KAPSAM
İşbu sözleşme ile HİZMET VEREN ve HİZMET ALAN arasında HİZMET VEREN’in HİZMET ALAN’dan belirli bilgilerini (adı,soyadı veya firma ünvanı, adres, telefon, e-posta) https://www.meadem17.com/’da bulunan kayıt formu ile elektronik ortamda elde edeceği ve HİZMET VEREN’in söz konusu hizmetleri vermek için bu bilgilere sahip olması gerektiği konusunda mutabık kalmıştır.

5. SÖZLEŞME TARİHİ, SÜRESİ VE FESİH
İşbu Sözleşme HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN arasında, HİZMET ALAN tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an web üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme süresi Müşteri’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında belirtilen şekilde ve hizmet bedeli banka hesaplarımıza geçtiği tarihte başlar ve talep edilen hizmet veya hizmetlerin verilmesi ile son bulur.

6. CAYMA HAKKI
HİZMET ALAN cayma/iptal hakkını sözleşme başlangıç tarihinden itibaren 01.06.2017
tarihine kadar yazılı olarak bildirmesi durumunda kullanabilir. HİZMET VEREN 02.06.2017 tarihinden itibaren yapılan cayma/iptal bildirimlerini kabul etmeyecektir ve alınan hizmet bedelini geri ödemeyecektir.01.06.2017 tarihine kadar yapılan cayma/iptal bildirimlerin’den alınan hizmet bedelleri banka komisyonları hariç kongre tarihi bitimi sonunda geriye ödenecektir.

7. ÜRÜN/HİZMET BEDELİ VE ÖDEME
Madde 2 ‘de belirtilen HİZMET ALAN tarafından hizmet bedelleri’nin KDV hariç halleri kayıt formunda belirtilen gibidir. HİZMET VEREN’in https://www.meadem17.com/ web sitesi üzerinden elektronik olarak veya HİZMET VEREN’in belirttiği banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür. HİZMET ALAN ’ın kayıt sırasında onaylaması halinde vermiş olduğu kredi kartından elektronik olarak tahsil edilecektir. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez ise, HİZMET ALAN hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. HİZMET ALAN, Hizmet bedelini zamanında, gereği gibi veya hiç ödememesi halinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. HİZMET ALAN’ın temerrüde düşmesi halinde HİZMET ALAN aylık %4,5 oranında faiz ile birlikte söz konusu faturayı ödemekle sorumlu olacaktır. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak hesaplanıp fatura edilecektir. HİZMET VEREN bu durumda hukuki yollara başvurabilecek olup; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini HİZMET ALAN’dan talep edebilecektir.

8. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.