1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi
BU KONGRE ATUDER, TÜRK KIZILAY VE ACAT TARAFINDAN DÜZENLENMEKTİR.
PROGRAM
A Salonu
1. Gün
09:00 - 13:00 Kongre kaydı
13:00 - 15:00 Oturum - 1: Farkında mıyız:  Afet, Göç, Halk Sağlığı, Psikososyal Sorunlar
 1. 15 Temmuz ve acil servise etkileri
 2. Dünya afet tarihi ve öğrendiklerimiz
 3. Yerinden edilmiş bir nüfus Suriye
 4. Afet psikolojisi
 5. Afetlerin ve göçlerin küresel sağlık üzerine etkileri
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:30 Açılış Konuşmaları
B Salonu
1. Gün
09:00 - 18:00 Pre - Course:
İnsani yardım personeli temel eğitimi
C Salonu
1. Gün
09:00 - 18:00 Pre - Course:
Travma Cerrahisi Simulasyonu Kursu
D Salonu
1. Gün
09:00 - 18:00 Pre - Course:
KBRN Temel Eğitimi
E Salonu
1. Gün
09:00 - 10:30 Abstract - 5: hastane nakli
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Abstract - 6: adli tıp
A Salonu
2. Gün
09:00 - 10:30 Oturum - 2: Afete başlangıç
 1. Afet nedir, Afet evrelerine genel bakış ve risk yönetimi
 2. Afet tıbbı nedir?
 3. Yakın geçmişimizdeki kitlesel olaylar, patlamalar çıkardığımız dersler
 4. Afette acil servis yönetimi
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Panel - 1
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Oturum - 3: Yapmak ya da yapmamak işte bütün mesele bu
 1. Toplumu afete nasıl hazırlarız , toplum tabanlı afet riskinin azaltılması
 2. Bir dünya örneği: Japonya afet yönetim sistemi ve gelişimi
 3. Afet tıbbi için medikal simülasyon modelleri
 4. Tatbikatlar: ihmal ettiğimiz konu
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 Oturum - 4: afette her şeyden daha değerli altın saatler
 1. Afet sonrası altın saatler
 2. Afette kriz yönetimi
 3. Afette gönüllü ekiplerin rolü ve organizasyonu
 4. Afette lojistik organizasyonu
B Salonu
2. Gün
09:00 - 10:30 Oturum - 5: KBRN
 1. Saldırıları ve yönetimi
 2. Numune alma, tespit ve analiz
 3. Kitlesel arındırma ve korunma
 4. KBRN Triajı ve Olay yeri yönetimi
 5. Yeni biyolojik silahlar? Mit mi gerçek mi?
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Workshop: KBRN Simulasyonu ve uygulama
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Oturum - 6: Doğal afetler vs İnsan Kaynaklı Afetler
 1. İklim değişikleri ve afet
 2. Teknolojik afetler: siber saldırılar afetlere neden olur mu?
 3. Ülkemizde deprem gerçeği: yaptıklarımız, yapmadıklarımız
 4. İnsanlığın sonunu insanlar mı getirecek
 5. Fukuşima bir afetin anatomisi: deprem, tsunami, nükleer
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 Workshop: Travma Usg
C Salonu
2. Gün
09:00 - 10:30 Oturum - 7: Afet Hemşireliği
 1. Acil Hemşireleri Derneği (AHD): Tanıtım ve Faaliyetleri
 2. Afet Durumlarında Hemşirenin Rolü
 3. Afetlerde Kriz Yönetimi
 4. Afetler ve hemşireler
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Oturum - 8: Afet Hemşireliği
 1. Afet Durumlarında Hızlı ve Etik Karar Verme
 2. Afetlerin Kadın Sağlığına Etkileri
 3. Afetlerin Çocuk Sağlığına Etkileri
 4. Afet hemşireliği eğitimi
15:30 - 17:00 Workshop: Afetlerde barınma
D Salonu
2. Gün
11:00 - 12:30 Workshop: Temel yaşam desteği ve ilk yardım uygulamaları
15:30 - 17:00 Workshop: ileri yaşam desteği ve defibrilasyon
E Salonu
2. Gün
09:00 - 10:30 Abstract - 1: travma
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Workshop: Temel yaşam desteği ve ilk yardım uygulamaları
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Abstract - 2: Kitlesel göç
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 Workshop: ileri yaşam desteği ve defibrilasyon
Bahçe
2. Gün
11:00 - 12:30 Workshop: Zor şartlarda kurtarma
15:30 - 17:00 Workshop: Zor şartlarda kurtarma
A Salonu
3. Gün
09:00 - 10:30 Oturum - 9: Afet sonrası zararların azaltılmasında bütüncül yaklaşım
 1. Afet sonrası rehabilitasyon ve yeniden yapılandırma
 2. Etiketleme ve ölü bedenlerin yönetimi
 3. Afet sonrası aile bütünlüğünün sağlanması
 4. Afet Sonrası Hayvanların yönetimi
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Panel - 2
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Oturum - 10: afet ve acil tıp
 1. Ülkemizde her gün afet yaşayan acillerimiz
 2. Acillerimiz afetlere hazır mı?
 3. Afet hastane öncesi yönetimi / Afetlerde Sağlık Saha Organizasyonu
 4. Yer Altı Hastane Sistemleri
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 Oturum - 11: kimseyi geride bırakmamak: göç ve mülteciler
 1. Ülkemizdeki mülteciler,ev sahibi ülke vatandaşlarının mülteci ve göçmenlere bakışı
 2. Sınır kamplarının yönetimi
 3. Kitlesel göç triajı
 4. Yerlerinden Edilenler ve İyi Uygulama Örnekleri / Kızılay Kart Projesi
B Salonu
3. Gün
09:00 - 10:30 Oturum - 12: afet ve enformasyon
 1. Afet sonrası bilişim sistemleri yokluğunun alternatifleri
 2. Afetlerde iletişim ve kamu bilgilendirme yönetimi, siber saldırılar ve risk yönetimi
 3. Afet riskinin ve zararlarının azaltılmasında medyanın rolü, Mobil afet uygulamaları
 4. Sosyal medya tabanlı afet yönetim sistemi (SES Türkiye)
 5. Afet riskinin azaltılmasında erken uyarı sistemleri ve ileri teknoloji ve dünya gözlemi. afet risklerini azaltabilir mi? ne kadar güvenilir?
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Workshop: Hasta Afet Planlama Standardizasyonu
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Oturum - 13: Paramedik oturumu
 1. Alanda crush sendromu yönetimi
 2. Çağrı karşılama ve Ambulans hareketlerinin yönetimi
 3. Hava ambulansı yönetimi
 4. Deniz ambulansı yönetimi
 5. Kara Ambulansı yönetimi
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 Workshop: Hasta Afet Planlama Standardizasyonu
C Salonu
3. Gün
09:00 - 10:30 Oturum - 14: UMKE ve Sivil savunma
 1. Profesyonel eğitim almış hekim timi
 2. UMKE  ekibi gönüllümü yoksa profesyonel mi olmalı
 3. Sivil savunma ekipleri ve eğitim
 4. Özel sağlığın afetteki rolü
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Workshop: komuta merkezinde afet yönetimi
13:30 - 15:00 Oturum - 15: Terorist saldırı ve 112
 1. Terörist saldırıılarda triyaj, hastane öncesi ve hastane yönetimi
 2. Afetin adli boyutu
 3. Ülkemizde yakın zamanda gerçekleşen patlamaların yönetimi
15:30 - 17:00 Workshop: komuta merkezinde afet yönetimi
D Salonu
3. Gün
11:00 - 12:30 Workshop: kitlesel yaralanmalarda olay yeri yönetimi
15:30 - 17:00 Workshop: kitlesel yaralanmalarda olay yeri yönetimi
E Salonu
3. Gün
09:00 - 10:30 Abstract - 3: travma
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Workshop: afette haberleşme ve telsiz kullanımı
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Abstract - 4: Hastane öncesi
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 Workshop: afette haberleşme ve telsiz kullanımı
Bahçe
3. Gün
11:00 - 12:30 Workshop: Yüksekten yaralı tahliyesi
15:30 - 17:00 Workshop: Yüksekten yaralı tahliyesi
A Salonu
4. Gün
09:00 - 10:30 Oturum - 16: afetlerin psikososyal ve etik yönü
 1. Kitlesel göç ve afette kadın ve çocuk
 2. Post - travmatik stres bozukluğu
 3. Afetin etik yönü
 4. Sosyal yardım organizasyonu
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Panel - 3
Sözlü Bildiri - 5
B Salonu
4. Gün
09:00 - 10:30 Oturum - 17: Afet Triajı ve  Afet Yönetimi:
 1. Olay yerinde afet ve acil durum triajı
 2. Afette hastane ve acil servis triajı
 3. Afette ambulans ve hasta nakil hizmetleri
 4. Afet yönetimi açısından Ayvacık ve Samsat Depremleri
 5. Yaşanmış Radyoaktif madde kazaları, çıkarılması gereken dersler, acil
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 Oturum - 18: afet ve güvenlik
 1. Afetzede ve çalışan açısından afetlerde güvenlik
 2. Afetlerde beslenme ve su yönetimi
 3. Afetlerde kan ve kan ürünleri yönetimi
 4. Afet sonrası enfeksiyonlardan korunma: aşılama dekontaminasyon
 5. Afette kamu güvenliği
C Salonu
4. Gün
09:00 - 10:30 Oturum - 19: Afette Halk Sağlığı hizmetleri
 1. Ülkelerin Göçe Hazırlık Planları
 2. Afette Hijyen, Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü
 3. Kronik Hastalıklara Dönük Planlama
 4. Sağlık Sistemi Üzerine Oluşturduğu Yükler
10:30 - 11:00 Kahve Arası