1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi
BU KONGRE ATUDER, TÜRK KIZILAYI VE ACAT TARAFINDAN DÜZENLENMEKTİR.
PROGRAM
A Salonu
1. Gün
09:00 - 13:00 Kongre kaydı
09:30 - 12:00 Kurs: Sertifikalı / Uygulamalı Temel KBRN Kursu
Kurs Koordinatörü: ACAT
 • Tespit
 • Analiz
 • Numune Alma
 • Triaj ve Tahliye
 • Arındırma
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 13:45 Açılış Konuşmaları
 • ATUDER Başkanı
 • EUSEM Başkanı
 • WADEM Başkanı
 • Türk Kızılayı Genel Başkanı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
 • T.C. Sağlık Bakanlığı
13:45 - 14:00 Kahve Arası
14:00 - 15:45 Oturum - 1: Afet, Göç, Adli ve Psikososyal Sorunlar
Moderatör: Prof. Dr. Başar CANDER, Luis Garcia CASTRILLO-RIESGO
 1. Dünya Afet Tarihi ve Çıkarılan Dersler
  Prof. Dr. Şükrü ERSOY - Yıldız Teknik Üniversitesi
 2. İklim Değişikleri ve Meteorolojik Afetler
  Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU - İTÜ
 3. Beşeri Afetler ve Terör Olaylarının Acil Servise Etkileri
  Luis Garcia CASTRILLO-RIESGO - Elect President EUSEM
 4. Afetlerde kimliklendirme, ölü bedenlerin yönetimi
  Prof. Dr. Hamit HANCI - Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp AD
 5. Afetlerin ve Göçlerin Küresel Sağlık Üzerine Etkileri
  Anthony Redmond, OBE, MD, DSc (Hon), FRCP, FRCS, FRCEM, FIMCRCSEd, DMCC - WADEM President
15:45 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 Sözlü Bildiri Sunumları Oturumu:
Moderatör: Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU, Prof. Dr. Hamit HANCI
 1. Türk Kızılayı'nın Afet Sonrası Altın Saatleri: Çanakkale Ayvacık Depremi Örneği
  Dr. İlhan ÖZTÜRK
 2. Analysis of Some Features Bomb Attack News
  Arş. Gör. Cüneyt ÇALIŞKAN
 3. The Factors Affecting The Attitudes Of 112 Emergency Health Service Personnel Towards Death
  Asuman ŞENER
 4. Field Triage Management In Prehospital Emergency Health Services
  Öğr. Gör. Sevda DEMİRÖZ
 5. Türkiye’de Bir Afet Türü Olarak: İntihar Eylemli Saldırıları
  Bilgehan ZEYBEK
 6. A Point Of View To The Position And The Importance Of Disaster Victim Identification in Disaster Management
  Mustafa BERENT
 7. Hastane Afet Planı, Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastanesi’ne Uygulanması
  Erdal TEKİN
 8. Dağ Arama Kurtarma Operasyonlarında İnsansız Hava Araçlarının (Dronlar) Potansiyel Kullanımı
  Mustafa ÇİÇEK
B Salonu
1. Gün
09:00 - 12:00 Kurs: İnsani yardım personeli temel eğitimi
Kurs Koordinatörü: Türk Kızılayı
 • İnsani Yardımda Temel Ölçütler
  Dr. İlhan ÖZTÜRK - Türk Kızılayı
 • İnsani Yardım Hukuku
  Av. Ayşegül GENÇ - Türk Kızılayı YK Üyesi
 • Güvenlik ve Sahada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  İsmail ORAL - Türk Kızılayı
 • Haberleşme
  M. Ali KAPUCU - Türk Kızılayı
 • Seyahat Sağlığı Riskleri ve Alınması Gereken Önlemler
  Dr. Türkay ESİN - Sağlık Bakanlığı İstanbul Kamu Hastaneleri Birliği
 • Temel Kişisel Koruyucu Ekipman
  Murat YILDIRIM - ACAT

Uygulamalar:
 • Kamp Çadırı Kurma
 • Barınma Çadırı Kurma
 • Haberleşme Ekipmanı Kullanma
 • Koruyucu Ekipman Kullanımı
16:00 - 17:00 Sözlü Bildiri Sunumları Oturumu
Moderatör: Dr. Bülent ÖZMEN, Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş AÇIKSARI
 1. Türk Kızılayı Faaliyet Değerlendirmesi; Muğla – Bodrum Depremi
  Bilgehan ZEYBEK
 2. Colorless, Odorless And Tasteless Chemical Danger: Sarin
  Öğr. Gör. Ezgi ATALAY
 3. Stabilization Of The Patient With The Cheekbone İn The Basket Stage; In Medical Rescue Operations
  Öğr. Gör Kemal TORPUŞ
 4. Eğitim İçerikleri Açısından Yurtdışı Paramedik Lisans Bölümleri İle Türkiye’deki Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümlerinin Karşılaştırılması
  Öğr. Gör. Furkan ERGÜN
 5. An Overview Of Firemedic Concept in Emergency Aid And Disaster Management Undergraduate Program
  Öğr. Gör. Kemal TORPUŞ
 6. Crush Sendromu Şakaya Gelmez
  Alpaslan ÜNLÜ
C Salonu
1. Gün
10:00 - 11:00 Kurs: Otomatik CPR Uygulama Kursu:
Kompozit
11:00 - 12:00 Sözlü Bildiri Sunumları Oturumu
Moderatör: Prof. Dr. Şükrü ERSOY, Yrd. Doç. Dr. Özcan ERDOĞAN
 1. Afet Tıbbı Açısından BM Afet Risk Azaltımı Çerçeve Planlarının Değerlendirilmesi
  Arş. Gör. Hüseyin KOÇAK
 2. Doğal Afetlerde Medyanın Proaktif Rolü
  Öğr.Gör. Jale YAZGAN
 3. Voluntary Fırefıghtıng: Istanbul Example
  Mehmet KANAT
 4. Centralization Vs. Decentralization Of Firefighting Services: The Japan And Turkey Experience
  Arş. Gör. Edip KAYA
 5. Post-Traumatic Stress Disorder After Terrorist Attack İn Healthcare Professionals
  Dr.Ertuğrul KAZANCI
 6. Analysis Of Some Features Of Armed Attacks
  Arş. Gör. Cüneyt ÇALIŞKAN
16:00 - 17:00 Sözlü Bildiri Sunumları Oturumu
Moderatör: Doç. Dr. Kuzey AYDINURAZ, Prof. Dr. Neval BOZTUĞ
 1. Sığınmacılar ve Bulaşıcı Hastalıklar
  Mevlana ÖMEROĞLU
 2. Göçün Sığınmacılar Üzerindeki Psikososyal Etkileri
  Dr. Ömer Faruk GEMİŞ
 3. Van Depremi, Erzincan Göçü Sonuçlarında Çoçukların Psikososyal Rehabilitasyonunun Değerlendirilmesi
  Yazgül POLAT
 4. Evaluation Of The Post-Disaster Problems Encountered in Internal Migrations
  Mustafa BERENT
 5. Geri Kabul Anlaşması Ve Uluslararası Politikada Göç Olgusu
  Doğan SUBAŞIOĞLU
 6. Artan Uluslararası Göçün Güvenlik Tehdidi Ve Terörizm Algısına Etkisi
  Arş. Gör. Gülhan ŞEN
 7. Afet Sonrası Suça Yönelimin Sebepleri
  Mehmet CİNOÇEVİ
 8. Doğal Afetlerin Çocuklar Ve Gençler Üzerine Olan Etkileri
  Derya KARABULUT
A Salonu
2. Gün
09:00 - 10:45 Oturum - 2: Afete başlangıç
Moderatör: Prof. Dr. Şükrü ERSOY, Dr. Abdo KHOURY
 1. Afetlere Hazırlıkta Türk Kızılayı’nın Rolü ve Güvenli Yaşam
  Dr. Kerem KINIK - Türk Kızılayı Genel Başkanı
 2. Yakın Geçmişimizdeki Kitlesel Olaylar ve Çıkardığımız Dersler
  Prof. Dr. Başar CANDER - ATUDER Başkanı
 3. Afette acil servis yönetimi
  Dr. Abdo Khoury - Vice President of EUSEM, University of Franche Comte - FRANCE
 4. Afet Eğitimi Modeli Örneği / Disaster Game
  Prof. Dr. Muhammed MOUHAOUI - Casablanca Emergency Sim Center - MOROCCO
10:45 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Panel - 1: Afetler ve Yerel Yönetimler
Moderatör: Prof. Dr. Zerrin TOPRAK

 • Prof. Dr. Zerrin TOPRAK - Dokuz Eylül Üniversitesi Afet Yönetimi AD Bşk.
 • İsmail Hakkı TURUNÇ - İBB Bşk. Dnş.
 • Kazım Gökhan ELGİN - İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi Direktörü
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği / TURMAKS - Pre Hospital Healt Care Solutions
13:00 - 14:45 Oturum - 3: Yapmak ya da yapmamak, bütün mesele bu
Moderatör: Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR, Doç. Dr. Yunsur ÇEVİK
 1. Kamplarda Acil Sağlık Hizmetleri Uygulamaları
  Prof. Zeynep ÇAKIR - Atatürk Üniv. Tıp Fak. Acil Tıp AD
 2. Afet Tıbbı İçin Medikal Simülasyon Modelleri
  Uzm. Dr. Ulufer SİVRİKAYA - Medikal Dir. Koç Üniv. İleri Düzey Eğitim ve Simülasyon Merkezi
 3. Afet Yönetiminde İhmal Ettiğimiz Konu: Tatbikatlar
  Arş. Gör. Hüseyin KOÇAK - (MSC, PhDc) ÇOMÜ, - Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 4. Ülkelerin Göçe Hazırlık Planları
  Dr. T. S. Srinath Kumar - Coordinator Dep. Of Emerg. Med., Hrudayalaya Ltd.
 5. Bir Dünya Örneği: Japonya Afet Yönetim Sistemi
  Kota KATSUMATA - Representative of JICA Turkey Office
14:45 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:30 Oturum - 4: Afette Organizasyon
Moderatör: Prof. Dr. Abdülkadir GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Güven BEKTEMUR
 1. Yeni Bir Disiplin Olarak Afet Tıbbı?
  Prof. Dr. Della CORTE - CRIMEDIM
 2. Afet Yönetiminde İtfaiyenin Yeri
  Bektaş SARI - (MSC, PhDc), AYAYDER, DEÜ Afet Yönetimi Doktora Prg.
 3. Afette gönüllü ekiplerin rolü ve organizasyonu
  Hem. Aynur ÇETİNKAYA - Türk Kızılayı
 4. Afette lojistik organizasyonu
  Prof. Dr. Okan TUNA, Yrd. Doç. Dr. Ezgi UZEL - DEÜ
 5. Hastane Öncesi Tıbbi Bakım
  Dr. Mohammed Anass FEHDI - MOROCCO
B Salonu
2. Gün
09:00 - 10:45 Oturum - 5: KBRN Oturumu
Moderatör: Prof. Dr. Celal TUNCER
 1. KBRN’de Yeni Teknolojiler
  KBRN Uzm. Aytaç KABAKLARLI - ACAT - FNSS
 2. Tahliye ve Toplu Koruma
  Dr. İlhan ÖZTÜRK - Bezmialem Vakıf Üniversitesi
 3. KBRN Triajı ve Olay Yeri Yönetimi
  Öğr. Gör. Furkan ERGÜN (MSC, PhDc) - Ankara Üniv. İlk ve Acil Yardım Prg.
 4. KBRN ve Toksik EKG’ler
  Dr. Pieter Jan Van ASBROECK - Representative of the Young Emergency Medicine Doctors Section
10:45 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Panel - 2: Sağlık Afet Timinin Eğitimi (TEAMS)
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş AÇIKSARI, Anthony REDMOND
 • Anthony REDMOND, OBE, MD, DSc (Hon), FRCP, FRCS, FRCEM, FIMCRCSEd, DMCC - WADEM President
 • Uzm. Dr. Mehmet KOÇAK - FSM EAH
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği / Boehringer - Akut İnmenin Hastane Öncesi Yönetimi
13:00 - 14:45 Oturum - 6: Doğa Afetleri ve Beşeri Afetler
Moderatör: Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN, Dr. Eric REVUE
 1. Yerinden Edilenler ve İnsani Yardım Açısından Sorumluluklarımız
  Dr. İbrahim ALTAN - Türk Kızılayı Genel Müdürü
 2. Teknolojik afetler: siber saldırılar afetlere neden olur mu?
  Dr. Jenifer TRUCHOT - PhD, FDV - Robert Debre Universitesi, PARIS, FRANCE
 3. Ülkemizde Deprem Gerçeği: Yaptıklarımız, Yapamadıklarımız
  Dr. Bülent ÖZMEN - Gazi Üniversitesi Müh. Fak. Deprem Müh. Uygulama ve Araştırma Merkezi
 4. İnsanlığın Sonunu İnsanlar mı Getirecek - İnsan Kaynaklı Afetler
  Dr. Eric REVUE - Louis Pasteur’s Hospital - FRANCE
 5. İklim Değişikliği ve Afetler
  Prof. Dr. Saravana KUMAR - INDIA
14:45 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:30 AYAY Oturumu: Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programları - Güncel Konular
Moderatör: Arş. Gör. Hüseyin KOÇAK
 • AYAY Mezunlarının Kurum - Kuruluşlarda İstihdam Olanakları
  Öğr. Gör. Jale YAZGAN (MSC) - Üsküdar Üniversitesi
 • AYAY Mezunlarının Akademik Kariyer Fırsatları
  Arş. Gör. Cüneyt ÇALIŞKAN (MSC, PhDc) - ÇOMÜ, Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi
16:30 - 17:00 Genel Kültür Yarışması
Moderatör: Uzm. Dr. Volkan ÇELEBİ
C Salonu
2. Gün
09:00 - 10:45 Oturum - 7: Hastane Öncesi Alanda Sağlık Personeli
Moderatör: Prof. Dr. Murat TOPBAŞ, Doç. Dr. Nuri BOZDEMİR
 1. Afet Durumlarında Hemşirenin Rolü
  Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN - İstanbul Üniv. - Florence Nightingale Hem. Fak. Cerr. Hast. Hem. AD
 2. Afet Hemşireliği Eğitimi
  Yrd. Doç. Dr. Özcan ERDOĞAN - Bezmialem Vakıf Üniversitesi SBE Afet Yön. AD Bşk.
 3. Medikal Kurtarmada Sahada Yaşanan Sorunlar
  Prof. Dr. Behçet AL - Gaziantep Üniv. Acil Tıp AD.
 4. Sosyal Medya Tabanlı Afet Yönetim Sistemi (SES Türkiye)
  Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN - MEF Üniversitesi Rektörü
10:45 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Panel - 4: YEMD meets YEPS
Moderatör: Luis Garcia CASTRILLO-RIESGO, Dr. Abdo KHOURY
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:45 Oturum - 8: Afetler ve Halk Sağlığı
Moderatör: Dr. Hasan Hüseyin EKER, Yrd. Doç. Dr. Perihan TORUN
 1. Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Afetler
  Prof. Dr. Murat TOPBAŞ - KTÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 2. Afetlerde Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar
  Prof. Dr. Selçuk KILIÇ - Sağlık Bakanlığı THSK Mik. Ref. Lab. DB
 3. Afetlerde Akademik Kurumlara Düşen Rol
  Yrd. Doç. Dr. Perihan TORUN - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 4. Afetlerde Veri Toplama ve Analiz
  Dr. Arman DAGAL - FRCA, Washington University - USA
14:45 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:45

Oturum-9: Afet Hukuku
Moderatör: Prof. Dr. Başar CANDER, Uzm. Dr. Başak YILMAZ

 1. Afetler ve Etik Yönetmeliği
  Uzm. Dr. Volkan ÇELEBİ - Göztepe EAH
 2. Ulusal Afet Mevzuatındaki Çelişkiler
  Uzm. Dr. Erdal TEKİN
 3. Hastane Afet Planı Yönetmeliği ve Yapılamayanlar
  Uzm. Dr. Sibel GÜÇLÜ
 4. Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon
  Uzm. Dr. Ayça ÇALBAY
 5. UMKE Yönetmeliği ve Sağlık Personelinin Sahada Uygulama Yetkisi
  Uzm. Dr. Alpaslan ÜNLÜ
Kurslar
2. Gün
09:00 - 12:00 Yüksekten yaralı tahliyesi
Kurs Koordinatörü: ACAT
 • Murat YILDIRIM
 • Orkun ORMAN
 • Metin GÖZÜTOK
 • Mehmet Semih AKSU
 • Ersen SARAÇ
A Salonu
3. Gün
09:00 - 10:45 Oturum - 10: Afet Zararların Azaltılmasında Bütüncül Yaklaşım
Moderatör: Prof. Dr. Mehmet GÜL, Prof. Dr. Behçet AL
 1. Afet Sonrası Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma
  Kamil Erdem GÜLER - Türk Kızılayı Toplum Merkezleri Koordinatörü
 2. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlıkları
  Kazım Gökhan ELGİN - İstanbul Valiliği Proje Koord. Birim Direktörü
 3. Afetlerde Alzheimer Hastalarının Akut ve Kronik Dönem Bakımı
  Prof. Dr. Işın BARAL KULAKSIZOĞLU - İstanbul Üniv., Türkiye Alzheimer Derneği Bşk.
 4. İyileştirmede İyi Uygulamalar
  Ruşen ÇETİNKAYA - Türk Kızılayı Toplum Merkezleri Koordinatör Yrd.
10:45 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Panel - 3: Afet Profesyonelleri İçin Çekirdek Yeterlilikler
Moderatör: Doç. Dr. Dilek YILDIZ, Doç. Dr. Şahin ÇOLAK
 1. SAR
  Orkun ORMAN - ACAT
 2. Medikal
  Arş. Gör. Cüneyt ÇALIŞKAN - (MSC, PhDc), ÇOMÜ SYO Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 3. KBRN
  Dr. İlhan ÖZTÜRK - Bezmialem Vakıf Üniversitesi (MD, PhD)
 4. Yerel Yönetimler - İtfaiyeler
  Mehmet POLAT - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği / DORÇE - Afet Bölgesi Prefabrik Binaların Tipleri ve Avantajları
13:00 - 14:45 Oturum - 11: afet ve acil tıp
Moderatör: Steve H.BITCHELL (MD, FACEP), Prof. Dr. Işın BARAL KULAKSIZOĞLU
 1. Afetlerde Acil Servis Organizasyonu
  Prof. Dr. Mehmet GÜL - Necmettin Erbakan Üniversitesi Acil Tıp AD
 2. Global Bakış Açısıyla Aciller Afete Hazır mı?
  Dr. Tamorish KOLE - VPS Rockland Qutab Hospital, New Delhi - INDIA
 3. Afetlerde Sağlık Saha Organizasyonu ve Sahra Hastaneleri Uygulamaları
  Uzm. Dr. Ali KEMALOĞLU - Oğuz AROYMAK - TURMAKS
 4. Afet ve Savaşlarda Bir Model Olarak Yer Altı Hastane Sistemleri
  Yük. İnş. Müh. Miraç KARAKOÇ (MSC, PhDc) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi
 5. Afet Tıbbı Vaka Serileri Sunumu
  Steve H.BITCHELL (MD, FACEP) - Washington Üniversitesi
14:45 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:30 Oturum - 12: kimseyi geride bırakmamak: göç ve mülteciler
Moderatör: Dr. Kerem KINIK
 1. Ülkemizdeki mülteciler, ev sahibi ülke vatandaşlarının mülteci ve göçmenlere bakışı
  Paolo ARTINI - UNHCR
 2. Afetlerde Kamp Yönetimi
  Fatih KÖKCAN - Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatör V.
 3. Yerlerinden Edilenler İçin Uluslararası İyi Uygulama Örnekleri / Kızılay Kart Projesi ve Aile Birleştirmeleri
  Bayram SELVİ - Türk Kızılayı
 4. Triaj Uygulamalarında Etik İkilemler
  Yrd. Doç. Dr. Ali EKŞİ - Ege Üniv. Atatürk SHMYO İlk ve Acil Yardım Programı
 5. Türkiye'de Yeni Göç Yönetimi ve Uluslararası Korumada Temel Prensipler
  Hüseyin ELGÖRMÜŞ - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü - İstanbul İl Müdürü
B Salonu
3. Gün
09:00 - 10:45 Oturum - 13: afet ve enformasyon
Moderatör: Prof. Dr. Prof. Dr. M. Şükrü SEVER, Doç. Dr. Hakan OĞUZTÜRK
 1. Afetlerde Algı Yönetimi ve Kurumlar Arası Koordinasyonda Medyanın Yeri
  Salih Zeki SARIDANİŞMENT - Doğan Holding Genel Müdür Yardımcısı
 2. Afetlerde Kamu Bilgilendirme Yönetimi, Siber Saldırılar ve Risk Yönetimi
  Dr. Buket KURUÇAY - Kırşehir DH
 3. Afet Riskinin ve Zararlarının Azaltılmasında Medyanın Rolü
  Selahattin BOSTAN - Türk Kızılayı Basın Müşaviri
 4. Afet Haberleşme Sistemleri
  Murat ÇOKLAR - Haberleşme Teknisyeni - TA1MC
  Tamer AKAY - TA2LTM
10:45 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Sözlü Bildiri Sunumları Oturumu
Moderatör: Doç. Dr. Asım KALKAN, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Osman KOÇAK
 1. Evaluatıon Of Extremity İnjuries Presented To Emergency Department
  Öğr. Gör. Ezgi ATALAY
 2. Provisional Assistance Of 112 Emergency Health Service Station Personnel For Warwards Border Regions
  Öğr. Gör Sevda DEMİRÖZ
 3. Comparison Of Lifelong Learning Tendency With Anatomy Exam Results Of Medicine Faculty Students
  Asuman ŞENER
 4. Present Status Of Disaster Related Teaching in Turkish Higher Education Curricula
  Edip KAYA
 5. On-Site Management Of Cardiac Arrest Treatment in Hypothermic Patient
  Öğr. Gör. Galip USTA
 6. Which Patients Have Radiation in Patient Transport?
  Öğr. Gör. Ezgi ATALAY
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:45 Oturum - 14: Afetlerde Karşılaşılan Özel Klinik Durumlar
Moderatör: Uzm. Dr. Burak KATİPOĞLU, Uzm. Dr. Sonay Ezgi YILDIRIM
 1. Renal Afet ve Yönetimi
  Prof. Dr. M. Şükrü SEVER - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji AD
 2. Alanda Crush Sendromu ve Vaka Yönetimi
  Richard Bucani UTARNACHITT - USA
 3. Kompartman Sendromu ve Fasyatomi
  Doç. Dr. Kuzey AYDINURAZ - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD
 4. Canlandırmada Extrem Uygulamalar
  Prof. Dr. Neval BOZTUĞ - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aneztezi ve Reanimasyon AD
 5. Kitlesel Yanık Vakaları ve Yönetimi
  Uzm. Hem. Gülsen AKSU - İzmir Katip Çelebi Üniv. Atatürk EAH
14:45 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:45

Oturum-15: Afetler ve Acil Servis Yönetimi
Moderatör: Prof. Dr. Polat DURUKAN, Yrd. Doç. Dr. Semih KORKUT

 1. Salgın Etkenleri ve Modifiye Edilmiş Ajanlar
  Uzm. Dr. Gamze BOZKUŞ - Mardin Kızıltepe DH
 2. Endüstriyel Kazalarda Acil Servis Yönetimi
  Uzm. Dr. Mehmet KOŞARGELİR - Medikalpark Göztepe Hastanesi
 3. Akut Radyasyon Sendromu ve Hasta Bakımı
  Dr. İlhan ÖZTÜRK - Bezmialem Vakıf Üniversitesi
 4. Kronik Bir Afet: İç Savaş
  Uzm. Dr. Onur İNCEALTIN - Göztepe EAH Başhekim Yrd.
 5. Afetlerde Hastane Ekipmanlarının Planlaması
  Prm. Selin ÇAĞLAR - Bezmialem Vakıf Üniv. Acil Tıp AD
C Salonu
3. Gün
09:00 - 10:45 Oturum - 16: UMKE, AFAD, İtfaiye, STK
Moderatör: Prof. Dr. Muhammed MOUHAOUI, Prof. Dr. Saravana KUMAR
 1. Medikal Kurtarma Eğitim Standardı
  Uzm. Dr. Tuncay PALTEKİ - Biruni Üniv.SBF Acil Yardım ve Afet Yön. Böl. Bşk.
 2. SAR Personeli Eğitim Standartları
  Murat YILDIRIM - ACAT
 3. Arama Köpeği Eğitimi Standartları
  Orkun ORMAN - ACAT
 4. İtfaiye Personeli Afet Eğitim Standartları
  Öğr. Gör. Mustafa DOĞAN (MSC, PhDc) - Karatekin Üniversitesi Sivil Sav. ve İtfaiyecilik Prg.
10:45 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Oturum - 17: Göç ve Bulaşıcı Hastalıklar
Moderatör: Uzm. Dr. Gamze BOZKUŞ, Dr. İlhan ÖZTÜRK
 1. Göç ve Bulaşıcı Hastalıklar
  Uzm. Sinem VAROL DOĞRUYOL - Tunceli DH
 2. Viral Kanamalı Grup Etkenleri ve MERS Yeni Bir Afet mi?
  Uzm. Dr. Murat ONGAR - Ankara EAH
 3. Afetlerde Surveyans ve Afet Epidemiyolojisi
  Uzm. Dr. Abdullah İBRAHİM - SBÜ Haydarpaşa EAH
 4. Afetlerde Kronik Hastalık Bakımı
  Uzm. Dr. Mevlana ÖMEROĞLU - Atatürk Üniversitesi Acil Tıp AD
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:45 Oturum - 18: Terör Saldırıları ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri
Moderatör: Prof. Dr. Cemil KAVALCI, Prof. Dr. Arman DAGAL
 1. Terör Saldırılarında Triaj, Saha ve Acil Servis Yönetimi
  Uzm. Dr. Eylem KUDAY KAYGISIZ
 2. Terör Saldırılarında Altın Saatler
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Feridun ÇELİKMEN - Yeditepe Üniv. Acil Tıp AD
 3. Afetlerde Acil Müdahale Ekiplerinin Koordinasyonu
  Yrd. Doç. Dr. Afsin Emre KAYIPMAZ
 4. Göç ve Gebelik
  Doç. Dr. Nida BAYIK - Bahçeşehir Üniveristesi Kadın Doğum A.D
 5. Afet Tıbbının Tıp Eğitimindeki Yeri
  Dr. Buse GÖRMEN
14:45 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 17:30 Sözlü Bildiri Sunumları Oturumu
Moderatör: Prof. Dr. Işın BARAL KULAKSIZOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Togay EVRİN
 1. Afet Operasyonlarında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri: Adıyaman – Samsat Depremi Örneği
  Dr. İlhan ÖZTÜRK
 2. Geriatrik Hastada Çoklu İlaç Kulanımına Bağlı Akut Distoni Reaksiyonu
  Yrd. Doç. Dr. Gökhan ERSUNAN
 3. The Importance Of Simulation in Emergency Aid And Disaster Management Education
  Öğr. Gör. Ezgi ATALAY
 4. Basit Düşme Sonucu Bilateral Anterior Omuz Çıkığı
  Alpaslan ÜNLÜ
 5. Mandibula Kondil Ve Subkondil Kırklarında Deneyimlerimiz
  Dr. Erdal TEKİN
 6. Yıldırım Çarpması ve Yüksek Gerilime Maruz Kalan Hastaların 10 (On) Yıllık Retrospektif Analizi
  Uzm. Dr. Sibel GÜÇLÜ
 7. 210 Olguluk Periferik Sinir Onarım Deneyimimiz
  Uzm. Dr. Mehmet Akif ÇAKMAK
 8. Osborn Wave Determıned In The ECG Due To Hypothermıa And Head Trauma
  Yrd. Doç. Dr. Gökhan ERSUNAN
 9. Yüksek Voltaj Elektrik Yaralanmasına Bağlı Major Ekstiremite Kaybı
  Uzm. Dr. Erdal TEKİN
 10. Measurement Of Dısaster Legıslatıon Knowledge Level Of Emergency Aıd And Dısaster Management Students, Çanakkale Onsekiz Mart University
  Öğr. Gör. Sevda DEMİRÖZ
 11. Scene Management in Disasters
  Öğr. Gör. Galip USTA
 12. Coordination Of NMRT Teams From Counties Surrounding Istanbul After Possible Marmara Earthquake
  Elif ÇAMARASI
 13. The Assessment Of Possible Employment Areas Of Emergency Aid And Disaster Managers
  Öğr. Gör. Kemal TORPUŞ
 14. Afetlerde Hastane İletişiminin Önemi
  Erdal TEKİN
 15. Afet Sonrası İletişim – Ne Kadar Önemli?
  Erdem Yunus UYMUR
Kurslar
3. Gün
09:00 - 10:00 OED Kursu:
Levent CAN - Sağlam Medikal
10:00 - 11:00 Intraosseoz Uygulama Kursu:
Dilek Güllü - Elit Medikal
11:00 - 12:00 Otomatik CPR Uygulama Kursu:
İlker COŞAR, Emre Can TATAR - Yiğit Sağlık
A Salonu
4. Gün
09:00 - 10:45 Oturum - 19: afetlerin psikososyal ve etik yönü
Moderatör: Prof. Dr. Neval BOZTUĞ, Doç. Dr. Dilek YILDIZ
 1. Kitlesel göç ve afetlerde kadın ve çocuk
  Eda ÇOK ÖZTÜRK - Türk Kızılayı
 2. Post - travmatik stres bozukluğu
  Psk. Huriye TAK - Türk Kızılayı
 3. Hassas Gruplar / Afetler ve Çocuklar
  Doç. Dr. Dilek YILDIZ - SBÜ ANKARA SBF
 4. Afetler ve Etik Sorunlar
  M. Akif DÖNMEZ (MSC, PhDc) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi
 5. Afetlerde Sosyal Yardım Organizasyonu
  Hem. İlkay ERTÜRK - Türk Kızılayı Sosyal Hiz. Müdür V.
10:45 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00

Oturum - 20: Sahada USG Kullanımı ve Sıvı Replasmanı
Moderatör: Uzm. Dr. Gülşah ÇIKRIKÇI, Uzm. Dr. Seda DAGAR

 1. Akılcı Antibiyotik Kullanımı
  Uzm. Dr. Gülşah ÇIKRIKÇI
 2. Portable USG’nin Afetlerdeki Yeri
  Uzm. Dr. Saffet ÖZDEMİR - Ufuk Üniv. Acil Tıp AD
 3. Kanamalı Hastaya Sahada Sıvı Resüsitasyonu Uygulamaları
  Uzm. Dr. Seda DAGAR
 4. Afetlerde Multi Travma Vakalarında Asit Baz Açığı Yönetimi
  Uzm. Dr. Dilber ÜÇÖZ
 5. Kitlesel yaralanmalarda Acil Serviste Multitravma Yönetimi
  Uzm. Dr. Burak KATİPOĞLU - Ankara EAH
B Salonu
4. Gün
09:00 - 10:45 Oturum - 21: Afet Yönetimi ve Güncel Konular:
Moderatör: Dr. Anwar Al-AWADHI, Uzm. Dr. Mehmet KOŞARGELİR
 1. Afetlerde İçme Suyu Temini ve Yönetimi
  Matt CAPOBIANCHO - Global Medic - CANADA
 2. Afetlerde Kan ve Kan Ürünleri Yönetimi
  Uzm. Dr. İlhan BİRİNCİ - Türk Kızılayı Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü
 3. Olay Yerinde Afet ve Acil Durum Triajı
  Dr. Anwar Al-AWADHI - QATAR
 4. Afetlerin Sebep Olduğu Sonuçlar
  Dr. Haitham KHALIFA - EGYPT
 5. Afetzede ve Çalışan Açısından Afetlerde Güvenlik
  Metin GÖZÜTOK - DAKE Başkanı
 6. Erken Uyarı Sistemleri ve İleri Teknoloji Kullanımı Afet Risklerini Azaltabilir mi?
  Elek. Elektronik Müh. Hayrettin SOYTAŞ - Teknomobil Uydu Haberleşme A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Yrd.
10:45 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Oturum - 22: Afet Planları
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş AÇIKSARI, Prof. Dr. Gürkan ERSOY
 1. Afet Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar
  Uzm. Dr. Ömer Faruk AYDIN - Kartal EAH
 2. Hastane KBRN Ünitesi Standartları
  Prof. Dr. Gürkan ERSOY - DEÜ Acil Tıp AD
 3. Hastanelerimiz Afetlere Hazır mı?
  Uzm. Dr. Göksu AFACAN - Başkent Hastanesi - İSTANBUL
C Salonu
4. Gün
09:00 - 10:45

Oturum-23: Acil Servis ve Ekstrem Durumlar
Moderatör: Doç. Dr. Nuri BOZDEMİR, Uzm. Dr. Mustafa SABAK

 1. Suriye İç Savaşından Gaziantep İline Gelen Hastaların Analizi
  Uzm. Dr. Mustafa SABAK - Nizip DH Acil Servisi
 2. Yabancı Cisimler ve Müdahale Yöntemleri
  Uzm. Dr. Fatih Emin VİŞNECİ
 3. Kitlesel Olaylarda Olay Yeri Yönetimi
  Uzm. Dr. Okan OK
 4. Terör Saldırıları ve Sahada Vaka Yönetimi
  Prm. Tarık BALCI - İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri
 5. Mülteci Sağlığı ve Sınır Ötesi Transport
  Prm. Özge İPEK - İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri
10:45 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Paramedik Oturumu:
Moderatör: prm. Tarık balcı
 1. ATT ve Paramediklerin Afetlerdeki Rol ve Sorumlulukları
  Öğr. Gör. Galip USTA (MSC) - Artvin Çoruh Üniv. İlk ve Acil Yardım Programı
 2. afetlerde acil sağlık personeli için güvenlik tehditleri
  prm. Salih Özen
 3. Afetlerde hava ambulans sisteminin önemi
  prm. Gürkan Özel